Basisschool Titus Brandsmaschool - Blerick
MENU

Onze school

Basisschool Titus Brandsma is de basisschool in het hart van Blerick. Al vanaf 1573 wordt er gezorgd voor onderwijs aan kinderen op (de voorlopers van) de Titus Brandsmaschool. Uiteraard zijn we met de tijd meegegaan en wordt er op onze school gedegen onderwijs gegeven op een eigentijdse wijze. Onze visie hebben we vastgelegd in vijf koersuitspraken waarop we ons onderwijs, onze interactie met leerlingen, ouders, externe stakeholders en elkaar bouwen. We gaan uit van:  

  • De kinderen zijn medeverantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling.  
  • Wij kennen de kinderen en de kinderen leren zichzelf kennen.
  • Samen werken we aan vaardigheden voor de toekomst.
  • Bewegende kinderen leren beter.  
  • Ouders en school zijn samen verantwoordelijk.   

In deze uitspraken zitten enerzijds vragen besloten en anderzijds worden er antwoorden gegeven vanuit een overtuiging die we hebben rondom leren.

Deze koersuitspraken hebben we gevuld met concreet waarneembaar gedrag, waaraan we onszelf houden en gehouden willen worden door anderen. In ons schoolplan , de toelichting op het schoolplan en onze schoolgids kunnen jullie hierover meer te weten komen.

We willen dat de Titus Brandsma een duidelijke, vaste koers vaart die helderheid biedt voor leerkrachten, houvast en herkenbaarheid voor ouders en betrokkenheid en hoge opbrengsten voor kinderen. Iedereen die nieuwsgierig is geworden naar hoe dat er dan precies uitziet in de praktijk, nodigen we van harte uit om een afspraak te maken en onze school binnen te komen.