Basisschool Titus Brandsmaschool - Blerick
MENU

Onze MR

Voor beslissingen die ons onderwijs en onze school aangaan kunnen we bouwen op onze MR. De MR dient sommige beslissingen goed te keuren en kan school adviseren bij het nemen van andere beslissingen. Onze MR bestaat tenminste uit 6 leden (3 ouders en 3 leerkrachten). Bovendien sluit onze directeur tijdens een gedeelte van iedere vergadering aan.

De vergaderingen van de MR zijn altijd openbaar. De data staan in onze schoolkalender. Als jullie stukken willen nalezen, kunnen jullie deze opvragen bij de secretaris. In de boekenkast op Isy zijn de vastgestelde notulen van iedere MR vergadering terug te vinden. Via Isy meldt de MR dat de notulen geplaatst zijn. 

Mocht je ook willen komen, weet dan dat je van harte welkom bent. Hoe meer mensen er met ons meedenken, hoe beter.