Basisschool Titus Brandsmaschool - Blerick
MENU

Meer weten of aanmelden

Aanmelding nieuwe leerlingen schooljaar 2021-2022

Op 19 januari 2021 is de centrale aanmelding gepland voor de kinderen die, tussen 1 augustus 2021 en 1 augustus 2022, 4 jaar worden. Vanwege de lockdown is het helaas niet mogelijk jullie op school te verwelkomen tijdens de inloopmomenten in de week van 11 januari 2021. Graag hadden we jullie live onze onderwijspraktijk laten zien. 

Om jullie toch te kunnen spreken en eventuele vragen te beantwoorden kunnen jullie een mail sturen naar de teamleider van de onderbouw, Marcel Geomini:

marcel.geomini@kerobei.nl

Vermeld in deze mail de naam van jullie kind, de geboortedatum en jullie adres en jullie telefoonnummer.

Het adres hebben we nodig om te bekijken of jullie in ons voedingsgebied wonen. Sinds twee jaar hebben we opnieuw noodgedwongen een voedingsgebied ingesteld, omdat de huisvesting van onze school een grote toestroom aan nieuwe leerlingen niet toelaat. Jullie worden naar aanleiding van de mail gebeld door de teamleider om vragen te beantwoorden en informatie te krijgen over onze school. Het aanmeldformulier kan dan vervolgens op afspraak opgehaald worden op onze school.

Zo gauw we weer ouders kunnen toelaten op school, zullen we jullie uitnodigen om de school te komen bekijken.