Basisschool Titus Brandsmaschool - Blerick
MENU

Ouders

Ouders zijn onze partners in het zorgdragen voor een goede ontwikkeling van de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd. We informeren ouders vroegtijdig en volledig en delen onze zorgen en onze trots met hen. We vragen praktische hulp bij het verzorgen van activiteiten.

In de ouderraad (OR) en medezeggenschapsraad (MR) zijn veel ouders van de Titus actief betrokken bij activiteiten en beleidszaken die onze school aangaan.

Bovendien kunnen we rekenen op een aantal ouders dat vrijwilligerswerk doet in school.